Svenska Solenergiplattformen

För svensk forskning och utveckling av solel och solbränslen

Forskning och företag 

Den Svenska Solenergiplattformen omfattar forskargrupper vid sju universitet och flera institut, samt ett flertal företag: