Svenska Solenergiplattformen

För svensk forskning och utveckling av solel och solbränslen

Om oss 

Den Svenska Solenergiplattformen vill:

  • Främja en omfattande användning av solenergi i Sverige.

  • Sprida kunskap om existerande och framtida solenergiteknologier och deras möjligheter.

  • Informera och påverka allmänheten, politiker och företagsledare och delta i energidebatten.

  • Fungera som en naturlig kontaktpunkt och kompetensbas.

  • Stärka svensk solenergiforskning och -utveckling genom att underlätta samverkan mellan forskargrupper,  företag och finansiärer.

  • Verka för ökad finansiering av forskning och industriell förnyelse inom Plattformens verksamhetsområde.

  • Bidra till svensk verksamhetsförnyelse och kompetens inom området, så att Sverige kan vara en ledande kunskaps- innovations- och företagsnation inom framtidens teknologier för produktion av sol-el och solbränslen.

  • Bidra till att synliggöra svensk styrka inom området, nationellt såväl som internationellt.

  • Bevaka kommande utlysningar inom EU:s program Horisont 2020, samt utgöra en svensk lobby för att påverka kommande utlysningar, så att de blir relevanta för verksamheterna inom plattformen.

Det ska vara attraktivt och enkelt att ansluta sig till plattformen, både för universitet/högskolor, institut och företag och den ska vara öppen för nya grupperingar med verksamhet inom plattformens område. Motprestationen för att ansluta sig är att förbinda sig till att aktivt delta i plattformens verksamhet.

·     

 

Plattformens styrgrupp

Leif Hammarström, ordförande - Uppsala Universitet

Marika Edoff - Uppsala Universitet

Villy Sundström - Lunds Universitet

Lars Samuelson - Lunds Universitet