Svenska Solenergiplattformen

För svensk forskning och utveckling av solel och solbränslen

Nanoscale Energy Converters
SUMMER SCHOOL | 15 – 19 AUGUST 2016 | FALSTERBO, SWEDEN

http://www.phd4energy.lu.se/ summer-school-2016/