Svenska Solenergiplattformen

För svensk forskning och utveckling av solel och solbränslen

Välkommen till Den Svenska Solenergiplattformens webplats 


Potentialen i framtida solenergitekniker är enorm och utvecklingen av nyinstallerad solenergi världen över har under senaste fem åren överträffat alla förväntningar. I Sverige har vi flera stora grupperingar med världsledande forskning kring nya tekniker för omvandling av solenergi direkt till bränslen eller elektrisk energi. Vi har också ett flertal företag inom området, i de flesta fall direkt utvecklade ur och i stark samverkan med de ledande forskningsgrupperingarna. Sverige måste ta vara på den möjlighet som vår starka forskningsställning och vårt innovationsklimat ger. Ett flertal forskargrupper, forskningsinstitut och företag inom området har därför bildat Den Svenska Solenergiplattformen.

Läs mer på:

http://framtidensforskning.se/foretagspresentation/svensk-solforskning-i-varldsklass/